partner_logo
O nas

Pracownia Usług Technicznych "Power" została założona w 1991 roku w Lublinie przez Bolesława i Marka Horyńskich.

Od początku istnienia firma zajmuje się działalnością projektową, obejmującą swym zakresem:

  • obiekty przemysłowe: w tym automatykę, sieci średniego i niskiego napięcia,
        stacje transformatorowe,
  • obiekty handlowe,
    • budownictwo indywidualne: instalacje siłowe oraz oświetleniowe,
    • instalacje inteligentne w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej,
    • instalacje i sieci logiczne.

Pracownicy Pracowni posiadają również kwalifikacje i uprawnienia do projektowania w obiektach zabytkowych oraz posiadają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych w obiektach ze strefami zagrożenia wybuchem.

Oferta Pracowni zawiera ponadto pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych.